Menu

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI
Veb sajt bts-kompas.rs privatnost svojih korisnika shvata veoma ozbiljno. Iz razloga što prikupljamo različite vrste informacija o korisnicima želimo da razumete uslove pod kojima snimamo, čuvamo i koristimo Vaše podatke.
PRIKUPLJANJE PODATAKA
Prilikom pregledanja sajta ne prikupljaju se nikakve informacije. Međutim, prilikom kontakta telefonom ili email-om neophodno je da od naših korisnika prikupimo odgovarajuće informacije u cilju pružanja što kvalitetnije usluge. Tom prilikom od Vas možemo zahtevati da nam dobrovoljno date neke lične informacije, kao što su: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili adresa elektronske pošte i sl.
UPOTREBA INFORMACIJA
Svi prikupljeni podaci od naših korisnika se čuvaju u cilju obezbeđivanja kvalitetne usluge kao i u cilju dostavljanja obaveštenja. Takođe, ako nam date svoju adresu elektronske pošte ili broj mobilnog telefona, ili ste već to pre učinili, možda ćemo Vam slati obaveštenja i najave elektronskom poštom odn. sms-om.
Molimo da primite na znanje da Vaš broj telefona kao i adresa elektronske pošte neće biti deljenja sa našim poslovnim partnerima niti sa bilo kojim trećim licima.
IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI
Sve izmene naše izjave o privatnosti biće objavljene ovde kako biste bili u potpunosti obavešteni o zaštiti privatnosti koju nudimo našim korisnicima.

BTS Kompas

 Kongresni turizam-MEMBERBusiness Travel & Services (BTS) Kompas
 TC City Passage, Obilićev Venac 18-20
 11000 Beograd, Srbija
 Tel/Faks: (011) 32 81 444
 e-mail: office@bts.rs
 Licenca: OTP 99/2021

Pratite nas